Oferta firmy Efficient Medical Concierge opiera się szeregu aktywności skierowanych do
B2B, B2Pub, B2Science, B2C/P
 
Słuszność moralna
Zaufanie
Odpowiedzialność
 
Prawda
 
B2B - od potrzeby do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań

➔ doradztwo strategiczne, taktyczne, business/portfolio development, w tym tworzenie mierzalnych modeli biznesowych
➔ wsparcie sprzedaży i działania taktyczne (m.in. opracowanie kampanii, materiałów medycznych)
➔ segmentacja i targetowanie; tworzenie bazy danych potencjalnych klientów
➔ prace badawczo-rozwojowe i wsparcie w procesach (bio)technologicznych
➔ wsparcie w działaniach market access, regulatory, compliance
➔ wdrożenia systemów jakości ISO, GMP, GCP, i in; pozyskanie akredytacji
➔ reprezentacja firmy na wydarzeniach naukowych i handlowych
➔ negocjacje warunków biznesowych z klientami
➔ szkolenia pracowników, i in.

B2PublicSector – najwyższa jakość usług przy optymalizacji kosztów

➔ doradztwo strategiczne dla placówki (consulting dla decydentów)

➔ wsparcie w rozwoju portfela usług, wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej modernizacja placówek medycznych

➔ zwiększenie dostępu do zaawansowanych technologii i opracowanie strategii przetargowej

➔ doradztwo i wsparcie w rozwoju kadr, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z zagranicznymi placówkami

➔ organizacja mobilnego AOS/ POZ

➔ dla profesjonalistów medycznych: pomoc w przygotowaniu sesji / publikacji na wydarzenia naukowe; rozwój kompetencji

B2Science – transfer nauki do biznesu

➔ identyfikacja i tworzenie partnerstwa biznesowego dla współpracy z podmiotami z sektorów MedTech, BioTech, Pharma,

➔ tworzenie skalowalnych modeli biznesowych i ocena potencjału inwestycyjnego

➔ doradztwo w zagadnieniach dotyczących badan klinicznych

➔ organizacja współpracy z zagranicznymi podmiotami

➔ integracja środowisk (m.in. biznesu i nauki)

B2C (tu: Pacjent) - równe szanse (w dostępie do zdrowia)

➔ indywidualne doradztwo w zakresie usług z sektora medycznego

➔ zwiększenie efektywności ścieżki pacjenta, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych

➔ integracja potrzeb pacjentów i profesjonalistów; usługi świadczone w kilku językach na poziomie EU i poza nią


Cennik

Zapraszamy do kontaktu